Tạo sitemap cho Blogspot – SEO Blogger

GTV - Đây là hướng dẫn tạo sitemap cho Blogspot nhằm cung cấp cho các công cụ tìm kiếm sơ đồ trang blog của bạn, nó sẽ giúp điều hướng bots và hỗ trợ SEO Blogspot tốt hơn. Ngoài ra, với sitemap này, đây có thể nói là một trang điều hướng cho các bài viết của bạn, nó sẽ hiển thị theo label, tên đầy đủ các bài viết trong từng label, giao diện khá đẹp nhé ^^

thiet-ke-menu-cho-blogspot


Với sitemap cho Blogspot này, mọi thứ đều hoàn toàn tự động, mỗi bài viết sau khi được public lên sẽ tự được thêm vào để cung cấp thông tin cho các bọ tìm kiếm!

Làm sao để tạo sitemap cho Blogspot?

– Truy cập vào trang quản trị Blogger
– Chọn Trang, tiếp tục tạo Trang mới
Tạo trang cho Blogspot
– Xuất hiện khu vực như khu vực viết bài mới của chúng ta, hãy thêm đoạn code này vào phần nội dung (Nhớ là tab HTML nhé):

<style>
p.labels a{color: #242424; text-transform: uppercase;font-size: 15px;}
a.post-titles {color: #0000FF;}
ol li{list-style-type:decimal;line-height:25px;}
</style>
<script>
//<![CDATA[
var postTitle=new Array();var postUrl=new Array();var postPublished=new Array();var postDate=new Array();var postLabels=new Array();var postRecent=new Array();var sortBy=”titleasc”;var tocLoaded=false;var numChars=250;var postFilter=””;var numberfeed=0;function bloggersitemap(a){function b(){if(“entry” in a.feed){var d=a.feed.entry.length;numberfeed=d;ii=0;for(var h=0;h<d;h++){var n=a.feed.entry[h];var e=n.title.$t;var m=n.published.$t.substring(0,10);var j;for(var g=0;g<n.link.length;g++){if(n.link[g].rel==”alternate”){j=n.link[g].href;break}}var o=””;for(var g=0;g<n.link.length;g++){if(n.link[g].rel==”enclosure”){o=n.link[g].href;break}}var c=””;if(“category” in n){for(var g=0;g<n.category.length;g++){c=n.category[g].term;var f=c.lastIndexOf(“;”);if(f!=-1){c=c.substring(0,f)}postLabels[ii]=c;postTitle[ii]=e;postDate[ii]=m;postUrl[ii]=j;postPublished[ii]=o;if(h<10){postRecent[ii]=true}else{postRecent[ii]=false}ii=ii+1}}}}}b();sortBy=”titleasc”;sortPosts(sortBy);sortlabel();tocLoaded=true;displayToc2();document.write(‘</br>’)}function filterPosts(a){scroll(0,0);postFilter=a;displayToc(postFilter)}function allPosts(){sortlabel();postFilter=””;displayToc(postFilter)}function sortPosts(d){function c(e,g){var f=postTitle[e];postTitle[e]=postTitle[g];postTitle[g]=f;var f=postDate[e];postDate[e]=postDate[g];postDate[g]=f;var f=postUrl[e];postUrl[e]=postUrl[g];postUrl[g]=f;var f=postLabels[e];postLabels[e]=postLabels[g];postLabels[g]=f;var f=postPublished[e];postPublished[e]=postPublished[g];postPublished[g]=f;var f=postRecent[e];postRecent[e]=postRecent[g];postRecent[g]=f}for(var b=0;b<postTitle.length-1;b++){for(var a=b+1;a<postTitle.length;a++){if(d==”titleasc”){if(postTitle[b]>postTitle[a]){c(b,a)}}if(d==”titledesc”){if(postTitle[b]<postTitle[a]){c(b,a)}}if(d==”dateoldest”){if(postDate[b]>postDate[a]){c(b,a)}}if(d==”datenewest”){if(postDate[b]<postDate[a]){c(b,a)}}if(d==”orderlabel”){if(postLabels[b]>postLabels[a]){c(b,a)}}}}}function sortlabel(){sortBy=”orderlabel”;sortPosts(sortBy);var a=0;var b=0;while(b<postTitle.length){temp1=postLabels[b];firsti=a;do{a=a+1}while(postLabels[a]==temp1);b=a;sortPosts2(firsti,a);if(b>postTitle.length){break}}}function sortPosts2(d,c){function e(f,h){var g=postTitle[f];postTitle[f]=postTitle[h];postTitle[h]=g;var g=postDate[f];postDate[f]=postDate[h];postDate[h]=g;var g=postUrl[f];postUrl[f]=postUrl[h];postUrl[h]=g;var g=postLabels[f];postLabels[f]=postLabels[h];postLabels[h]=g;var g=postPublished[f];postPublished[f]=postPublished[h];postPublished[h]=g;var g=postRecent[f];postRecent[f]=postRecent[h];postRecent[h]=g}for(var b=d;b<c-1;b++){for(var a=b+1;a<c;a++){if(postTitle[b]>postTitle[a]){e(b,a)}}}}function displayToc(a){var l=0;var h=””;var e=”Post Title”;var m=”Click to sort by title”;var d=”Date”;var k=”Click to sort by date”;var c=”Category”;var j=””;if(sortBy==”titleasc”){m+=” (descending)”;k+=” (newest first)”}if(sortBy==”titledesc”){m+=” (ascending)”;k+=” (newest first)”}if(sortBy==”dateoldest”){m+=” (ascending)”;k+=” (newest first)”}if(sortBy==”datenewest”){m+=” (ascending)”;k+=” (oldest first)”}if(postFilter!=””){j=”Click to view all”}h+=”<table>”;h+=”
<tr>”;h+='<td class=”header1″>’;h+='<a href=”javascript:toggleTitleSort();” title=”‘+m+'”>’+e+”</a>”;h+=”</td>”;h+='<td class=”header2″>’;h+='<a href=”javascript:toggleDateSort();” title=”‘+k+'”>’+d+”</a>”;h+=”</td>”;h+='<td class=”header3″>’;h+='<a href=”javascript:allPosts();” title=”‘+j+'”>’+c+”</a>”;h+=”</td>”;h+='<td class=”header4″>’;h+=”Read all”;h+=”</td>”;h+=”</tr>
“;for(var g=0;g<postTitle.length;g++){if(a==””){h+=’
<tr><td class=”entry1″><a href=”‘+postUrl[g]+'”>’+postTitle[g]+'</a></td><td class=”entry2″>’+postDate[g]+'</td><td class=”entry3″>’+postLabels[g]+'</td><td class=”entry4″><a href=”‘+postPublished[g]+'”>Read</a></td></tr>
‘;l++}else{z=postLabels[g].lastIndexOf(a);if(z!=-1){h+=’
<tr><td class=”entry1″><a href=”‘+postUrl[g]+'”>’+postTitle[g]+'</a></td><td class=”entry2″>’+postDate[g]+'</td><td class=”entry3″>’+postLabels[g]+'</td><td class=”entry4″><a href=”‘+postPublished[g]+'”>Read</a></td></tr>
‘;l++}}}h+=”</table>
“;if(l==postTitle.length){var f='<span class=”toc-note”>Show All ‘+postTitle.length+” Posts<br/></span>”}else{var f='<span class=”toc-note”>Show ‘+l+” posts by category ‘”;f+=postFilter+”‘ the “+postTitle.length+” Total Posts<br/></span>”}var b=document.getElementById(“toc”);b.innerHTML=f+h}function displayToc2(){var a=0;var b=0;while(b<postTitle.length){temp1=postLabels[b];document.write(“<p/>”);document.write(‘<p class=”labels”>
<a href=”/search/label/’+temp1+'”>’+temp1+”</a></p>
<ol>”);firsti=a;do{document.write(“
<li>”);document.write(‘<a class=”post-titles” href=”‘+postUrl[a]+'”>’+postTitle[a]+”</a>”);if(postRecent[a]==true){document.write(‘ – <strong><span style=”color: rgb(255, 0, 0);”>New!</span></strong>’)}document.write(“</li>
“);a=a+1}while(postLabels[a]==temp1);b=a;document.write(“</ol>
“);sortPosts2(firsti,a);if(b>postTitle.length){break}}}function toggleTitleSort(){if(sortBy==”titleasc”){sortBy=”titledesc”}else{sortBy=”titleasc”}sortPosts(sortBy);displayToc(postFilter)}function toggleDateSort(){if(sortBy==”datenewest”){sortBy=”dateoldest”}else{sortBy=”datenewest”}sortPosts(sortBy);displayToc(postFilter)}function showToc(){if(tocLoaded){displayToc(postFilter);var a=document.getElementById(“toclink”)}else{alert(“Just wait… TOC is loading”)}}function hideToc(){var a=document.getElementById(“toc”);a.innerHTML=””;var b=document.getElementById(“toclink”);b.innerHTML='<a href=”#” onclick=”scroll(0,0); showToc(); Effect.toggle(‘toc-result’,’blind’);”>?? Display Table of Contents</a> <img src=”https://1.bp.blogspot.com/-_VZwBpHw_SI/UrXvLbFxacI/AAAAAAAAFiQ/ZGqWZUZesCI/s1600/new_icon.gif”/>’}function looptemp2(){for(var a=0;a<numberfeed;a++){document.write(“<br>”);document.write(‘Post Link : <a href=”‘+postUrl[a]+'”>’+postTitle[a]+”</a><br>”);document.write(‘Read all : <a href=”‘+postPublished[a]+'”>’+postTitle[a]+”</a><br>”);document.write(“<br>”)}};
//]]>
</script>
<script src=”https://templateblogvn.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=9999&amp;alt=json-in-script&amp;callback=bloggersitemap”></script>

Thay các đường dẫn trong code bằng đường dẫn blog của bạn nhé!

Chú ý: Phần tiêu đề, đây chính là đường dẫn đến sitemap của chúng ta, ví dụ, nếu mình ghi chổ đó là sitemap, thì sau khi public trang này ra thì nó sẽ có dạng: blogspot.com/sitemap_index.xml.

  • Nhìn vào thanh sidebar bên phải phần viết bài, click vào Tùy chọn, phần nhận xét của người đọc, tick vào Không cho phép, ẩn liên kết hiện có nhé.
  • Sau khi hoàn thành các bước trên thì bấm vào Xuất bản nhé.

Vậy là bạn đã hoàn thành, và có 1 trang sitemap cho blogspot khá đẹp, nó sẽ nằm ở đường dẫn:

https://domaincuaban/sitemap_index.xml

Bạn có thể sử dụng sitemap này để submit với Google nhằm cung cấp sơ đồ trang cho googlebot có thể tìm kiếm đến các khu vực trên website của bạn.

Từ Khoá

Đăng nhận xét

0Nhận xét
Đăng nhận xét (0)

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Accept !